přeložené články z euroislam.pl

 

 

Muslimka neprospěla u maturity,

učitel byl obviněn z  rasismu

Pastorovi Apoštolské církve hrozí vyhazov ze Střední školy v Ústí nad Labem, kde pracuje jako učitel, a to za to, že nepřipustil k  maturitě jednu svoji studentku.

Maturantka je totiž muslimkou. Její rozčilený otec obvinil pastora z  rasismu a podal na školu stížnost. Stížnost byla uznána za oprávněnou, maturita byla prohlášena za neplatnou a učitel byl potrestán.

David Kafka, který pracuje ve Střední zdravotní škole v Ústí nad Labem, učí český jazyk a dějepis a byl členem maturitní komise. Ta jednoznačně se shodla na tom, že Nur Ashraf Bekai (- zmíněná studentka) neodpověděla dostatečně na určitý dotaz. Podle Kafky se jí otázka nehodila.

Otec Nur přišel za učitelem a obvinil ho z rasismu. Poté podal na školu stížnost. Školní inspekce vše prověřila a potvrdila, že je vše v nejlepším pořádku.

Ředitelka školy s ohledem na dřívější stížnosti na učitele a podle názoru Kafky také z  obav před avizovaným incidentem se rozhodla výsledek maturity zrušit a dát studentce druhou šanci. Na druhý pokus Nur uspěla.

David Kafka na výuce pouštěl studentům video, kde se snažil ukázat, proč muslimové diskriminují ženy, podporují terorismus a vyvolával diskuze mezi ostatními studenty. To bylo příčinou stížnosti ze stran muslimů, kteří tvrdili, že dané věci provádí extremisté a není možné všechny muslimy házet do jednoho pytle.

Další stížnost byl anonym o tom, že Kafka tráví hodně času výklady Bible. Učitel se vyjádřil :Čtyři hodiny Starého zákona a čtyři hodiny Nového zákona, to je hodně ?? “

To je už druhý případ v  České Republice, kdy muslimové žádají o zvláštní zacházení. O prvním jsme již napsali.

V obou případech jde o zdravotní školy a úroveň práce muslimského personálu popsal známý český lékař, který si přál zůstat v anonymitě :

Mohu Vám jen říci, že muslimské zdravotní sestry odmítají péči vůči mužské části pacientů, odmítají spolupráci s  lékaři. To je moje vlastní zkušenost z nemocnice v Praze.“

 

www.euroislam.pl/index.php/2014/07/muzulmanka-nie-zdala-matury-nauczyciel-oskarzony-o-rasizm/

 

 

 

 

MUSLIMOVÉ SE REGISTRUJÍ, ČEŠI PROTESTUJÍ

V České republice vznikla občanská iniciativa, která organizuje petici proti registraci skupině vyznání muslimského v   České Republice.

Skupina Muslimů v  České Republice se snaží všemi prostředky získat II. stupeň registrace, což v   praxi znamená, že muslimové budou moci mít své kněze ve vězení, armádě, budou moci legálně zakládat náboženské školy (jsou dokonce náznaky o pokus založení školy Koránu v  ČR), uzavírat manželství. Lidé, kteří sledují scénu Islámu vČR, se rozhodli po internetu svolat petici, která už získala 13 tis. podpisů, vyjít do ulic pro získání 10 tis. podpisů, aby mohli dosáhnout jednání na Ministerstvu kultury, které má v kompetenci registrování takových skupin.

Z registrace už vyplývá zásadní skandál, protože získání II. stupně je rozhodující pro povinnost zapisování finančního hospodaření a zveřejnění těchto údajů za posledních 10 let a skupina Muslimů v Česku“ nikdy nezveřejnila své hospodaření a ještě si podala žádost o zaregistrování a úřednici chtějí provést výjimku.

Organizátoři petice zatím počítají množství získaných podpisů a mohou se podělit o informace.

To bylo na tolik…..petice jako petice, nejzajímavější jsou události, které proběhly během získavání podpisů :

- petici podepsal jistý muslim

- jiný muslim Ital vzal petici domů, aby to podepsali jeho kolegové, při příležitosti si stěžoval na ramadan je to těžké vydržet“

- ze zásady nepodepisují petici muži ve stylu hipster a naopak podepisují ženy ve středním věku a mladí s   jiskrou v  oku   a  s   povahou klidně někomu vytrhnout z ruky tužku

- v Karlových Varech musel zasahovat před třemi Muslimy bývalý starosta Jiří Kotek. Muslimové se domáhali uzavření místa, kde se sbíraly podpisy, žádali občanský průkaz a zneužívali svoji pozici. Bývalý starosta prohnal pokojové“ muslimy

 - v Českých Budějovicích došlo k hádce mezi sběrateli podpisů a dvěma cizinci, tady pomohli kolegové jedné dívce, která tam sbírala podpisy

- v jiném městě byl zajímavý dialog :

- Islám je dobrý, všechno zlé je vina člověka

- Samozřejmě, že vina člověka, Mohamed byl zlým člověkem

- Ty nerozumíš Islámu

Při této příležitosti : Nejhorší zlo, jaké produkují představitelé náboženství pokoje a lásky v  České Republice, oni vidí absenci úspěchu apokalypsy Islámu, to jsou odkazy umístěné na internetu, ve kterých se používají čeští islamofobové“ a jejich děti. Je to jasně vidět…

Viz. Ilustace dole na polském webu

 

www.euroislam.pl/index.php/2014/07/muzulmanie-sie-rejestruja-czesi-protestuja/

 

 

Zdroj : www.euroislam.pl

Z polštiny do češtiny přeložil

Marian Mario Artych, DiS.

Brno 31.7.2014

 

 

  Český soud odmítl stížnost Islámu

 

  Ústavní soud v České Republice zamítnul stížnost podanou od Ustředí muslimských obcí na policejní akci, ta se konala 25. dubna letošního roku (2014) a vedla jí česká protiteroristická skupina v centru islámu na území Prahy.

 

   Muslimové si stěžovali, že v době jejich pravidelné modlitby došlo k narušení jejich práv zaručených ústavou. Musíme dodat, že muslimské centrum nemá status sakrální podoby, je jen běžným centrem kulturní osvěty.

 

   Policejní akce byla zaměřena na distribuci knihy „Základy tauhidu – islámská koncepce Boha“ kanadského a jamajského konzervativního autora Bilala Philipsa (psal o tom již euroislám.pl), byl v Německu, Anglii, Austrálii a Keni obviněn ze šíření extremního islámu a má zákaz vstupu na území těchto státu.

 

   Mešita, kdy byly ukázky videa s výklady Bilala Philipsa, ve kterých se snažil omlouvat sebevražedné útoky jako část džihádu, byl navštíven atentátníkem určitého vlastního násilí, který má na svědomí útok ve Stockholmu. Philips zároveň uvádí, že znásilnění spáchané mužem na ženě ve světle práva šaria není znásilněním.

 

  Americké úřady zpřístupnily australské vládě informace o tom, že Philips byl v úzkém kruhu osob, které provedly teroristický útok na World Trade Center a proto Austrálie mu neumožnila vzít na konferenci australské muslimy. Philips je také zastáncem fyzických trestů (bičování, kamenování, useknutí končetin) a schvaluje manželství s děvčaty, kteří mají méně než věk 15 let podle schválení zakladatele Mohameda.

 

       Z knihy „Základy tauhidu“ se dozvídáme, že část islámské koncepce boha je víra v to, že právo Alláha je nadřazené vůči všemu jinému, a že muslimové mají povinnost je uskutečňovat všude tam, kde to stanoví většina. Na str. 26 českého vydání Philips napsal : „Jako že pojetí ibada označuje bez ohledu na cokoliv poslušnost a Alláh je považován za nejvyššího tvůrce (právo šaria), je považován za nevěřícně vytvořený akt na základě práva Alláha.   Z knihy „Základy tauhidu“ se dozvídáme, že část islámské koncepce boha je víra v to, že právo Alláha je nadřazené vůči všemu jinému, a že musliové mají povinnost je uskutečňovat všude tam, kde to stanoví většina.

 

 

  Podle Philipsa „znamenající část víry v Alláha žádá uskutečnění práva šaria, zvláště tam, kde muslimové tvoří většinu. Právo Alláha se musí vrátit do tak zvaných zemí muslimských, kde vlády vládnou podle importovaných kapitalistických nebo komunistických  zákonů a tam kde právo islámské se vytratilo a zůstalo vrženo do nejistých oblastí (…..). Ti, kteří mají moc, aby to změnili, mají závazek tak činit, ale ti, kteří moc nemají, musí veřejně vystupovat proti světskému právu a žádat zavedení práva šaria. A jestli to dokonce není možné, musí své neislámské vlády upřímně nenávidět a pohrdat jimi, aby byla uspokojena vůle Alláha a byla udržena víra v jeho výjimečnost.

 

  Jako výborný prostředek resocializace zločinů Philips propaguje v publikované knize zmrzačení odsouzených. „Takový čin může na první pohled vypadat jako špatný, ale dokonce ve skutečnosti je dobrý. Někdo může například považovat useknutí ruky za krádež barbarstvím nebo bičování za pití alkoholu je nelidské, dokonce za moc drastické nebo úplně zlé, ale tady jde o tresty dané ze strany Allaha a jeho proroka a jejich vliv mluví za společnost sám o sobě. “    Z knihy „Základy tauhidu“ se dozvídáme, že část islámské koncepce boha je víra v to, že právo Alláha je nadřazené vůči všemu jinému, a že muslimové mají povinnost je uskutečňovat všude tam, kde to stanoví většina.

 

 

  Na závěr knihy Philips vysvětluje jednu z mála známých zásad islámského práva šaria – absence rovnosti nevěřících a muslimů před Alláhem a jeho právy. „Označuje se to jako skupinový závazek zavádění práv Alláha všude na zemi. A vlastně proto jsou věřící v očích Alláha postaveni mnohem výš nad nevěřícími, protože oni přijímají své závazky. “

 

 

Z polšiny do češtiny přeložil

Marian Mario Artych, DiS.

Brno dne 11.9.2014

Článek byl v Polsku zveřejněn dne 7.9.2014

 

www.euroislam.pl/index.php/2014/09/czeski-sad-odrzucil-skarge-muzulmanow/

 

 

 

Češi proti islamizaci

 

 Dne 11. září 2014, organizace „Nechceme Islám v České Republice“ (IVČRN), předala organům statní správy petici s 22 tis. podpisy.

www.ivcrn.cz/

 

  Češi chtějí zadržet expanzi islámu ve své zemi a domáhají se zastavení procesu zaregistrování Spolků muslimských obcí jako oficiálního spolku pro vyznání. Taková registrace by označovala právo učení islámu ve školách, přítomnost imámů mimo jiné ve vězení, v armádě…

 

 

   Po obdržení petice a ověření podpisů by se měla uskutečnit debata na půdě českého parlamentu na toto téma. V souvislosti s peticí informovali také media o organizace IVČRN. Někteří politici se nebojí otevřeně nahlas mluvit o nebezpečí, jaké představuje islám pro demokratické zřízení státu.

 

   Samozřejmě petice se setkala také s kritikou, hlavně ve vzdělávacích kruzích, které se zabývají islámem jako „šířící nenávist“.

 

 

Z polštiny do češtiny přeložil

 

Marian Mario Artych, DiS.

Brno dne 11.9.2014

 

www.euroislam.pl/index.php/2014/09/czesi-przeciwko-islamizacji/

 

 

 

 

 

 

 

Diskusní téma: přeložené články z euroislam.pl

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek