PRŮZKUM PL 4.vlna c.19

 

Většina Poláků si je jistá, že čtvrtá vlna přijde na podzim https: / / www.polsatnews.pl / wiadomosc / 2021-08-14 / wiekszoz-Polakow-pewna-ze-čtvrtá vlna-nadejde-podzim /

 

O tom, že Polsko čeká na podzim úder čtvrté vlny koronaviru je přesvědčeno 61,8% Poláků, z výsledku výzkumu SW Research pro portál rp.pl

vyniká, že 17,3% respondentů se domnívá, že nás nečeká nárůst počtu případů a 20,9% nemá na toto téma žádný názor.

Nepředpokládá se, že by se pandemie zhoršila. Procento respondentů, kteří očekávají další vlnu epidemií, klesá s věkem respondentů. Očekává to 70 % dotázaných v nejmladší skupině a 59 % v nejstarší skupině.

Názory se rovněž mění v závislosti na bohatství a místě pobytu. Na podzim se očekává nárůst epidemií u 7 z 10 respondentů s příjmem v rozmezí 2001 – 3000 zl, stejný podíl obyvatel největších měst a o něco nižší podíl respondentů z měst se 100 000 až 200 000 obyvateli, měst až 20 000 obyvatel a osob s vyšším vzděláním.

"Vzhledem k celkovému počtu nepředpokládaných čtvrtých vln je více optimistů mezi lidmi s příjmem 3001-5000 zl (23%) a venkovskými obyvateli (22%)" - komentuje výsledky průzkumu ředitel odboru analýzy SW Research Adrian Wróblewski.

 

"Jedna pětina bez vyjádření na čtvrtou vlnu“. Na druhou stranu 20,9% respondentů odpovědělo, že na toto téma nemá názor.

 

Studie byla provedena u uživatelů on-line panelu SW ve dnech 10. až 11. srpna. Do studie bylo zařazeno 800 pacientů ve věku nad 18 let. Vzorek byl vybrán namátkově. Struktura výběrového souboru byla upravena pomocí analytické váhy tak, aby odpovídala struktuře Poláků starších 18 let, pokud jde o klíčové ukazatele týkající se předmětu zjišťování. Ve stavbě váhy byly zohledněny sociálně-demografické proměnné.

 

 

Marian Mario Artych, DiS.

Zapracováno dne 17.8.2021.

Článek byl v Polsku zveřejněn dne 14.8.2021 na portálu : www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-08-14/wiekszosc-polakow-pewna-ze-czwarta-fala-nadejdzie-jesienia/