TOMIO OKAMURA 8.

Brno, 

datum vložení a zpracování 

dne 6.10.2016