TOMIO OKAMURA 9.

Brno, 

datum vložení a zpracování 

dne 12.10.2016