tv7

Zde uvádím vybrané odkazy z internetové křesťanské televize "Slovo života"

www.tv7.cz