ÚČETNÍ VIDEOLEKTOR 2.

 
            Aspekt DPH a právní klička v "paušálu". Zákon o daních z příjmu a zákon o DPH. 
 
        Při přehravání videií se u sluchátek objevuje zhoršená kvalita zvuku, kde je v pozadí slyšet ventilátor. V nahravací místnosti v blízkosti česko-rakouských hranic byla teplota 27 st. C.

 

 

Zpracováno v Jihomoravském kraji 

dne 25.8.2018

(c) Mario Mario Artych, DiS. 

 

Nahrávka vytvořena dne 25., 26. 8.2018

Zadavatel : Marian Mario Artych, DiS.

Zhotovitel : Marian Mario Artych, DiS.